.:: Refrakčné vady - odborné informácie ::.HYPERMETROPIA (tzv. dalekozrakosť)
Je refrakčná vada (chyba) keď oko je príliš malé respektíve krátke a preto zobrazuje obrazy predmetov nachádzajúcich sa v nekonečne (pre oko 5 a viac metrov) až sa sietnicou a na sietnici sa vytvára neostrý obraz. Človek ktorý trpí hypermetropiou vidí lepšie (nie však dobre) na ďiaľku ako na blízko. Očná šošovka, aby dorovnala obraz musí viac akomodovať (zaostrovať) tým viac, čím bližšie je pozorovaný predmet. Prakticky musí zaostrovať aj pri pohľade do ďiaľky keď ametropické oko (oko bez refrakčnej vady) bežne „relaxuje“.

- Príznaky ďalekozrakosti:
Neustála snaha akomodovať (zaostrovať) spôsobuje rýchlu únavu očí, až prípadnú bolesť hlavy. Slabá hypermetropia sa často v mladom veku (do 35-40 rokov) nemusí vôbec prejaviť, alebo oko ju dokáže vlastnou akomodáciou samo vykorigovať.

 

 

 

 

 

- Korekcia ďalekozrakosti:
Hypermetropia sa koriguje „plusovými okuliarovými šošovkami, ktoré posunú obraz na sietnicu a obraz sa stáva ostrým.

 

MYOPIA (tzv. krátkozrakosť)
Je refrakčná vada (chyba), keď oko je príliš veľké, respektíve dlhé a preto zobrazuje obrazy predmetov nachádzajúcich sa v nekonečne (pre oko 5-6m) pred sietnicou a na sietnici sa takto vytvára neostrý obraz. Človek, ktorý trpí myopiou vidí dobre na blízko, ale zle na diaľku. V tomto prípade (na rozdiel od hypermetropie) očná šošovka túto vadu neskoriguje ( nedokáže sa sploštiť, aby znížila lom a takto posunula obraz na sietnici).

- Príznaky krátkozrakosti:
Najčastejším a pre okolie najviditeľnejším príznakom je typické žmúrenie očí a prílišné približovanie čítaného textu k očiam, alebo priblížovanie hlavy k čítanému textu.

 

 

 

 

 

 

- Korekcia krátkozrakosti:
Myopia sa koriguje „mínusovými“ okuliarovými šošovkami, ktoré posunú obraz na sietnicu a ten sa tak stáva ostrým.

 

ASTIGMATISMUS
Je refrakčná vada (chyba), ktorá je najčastejšie spôsobená nepravideľným zakrivením prednej plochy rohovky. Bežné zakrivenie rohovky je sférické, má teda pravideľný guľový tvar, pri astigmatizme má však v dvoch osiach kolmých na seba rôzne zakrivenie, tomu hovoríme tórická plocha. Pozorovaný predmet sa takto nezobrazuje v jednom ohnisku, ale v určitom rozmedzí ohniskových vzdialeností. Človek, trpiaci astigmatizmom, nevidí ostro ani na diaľku ani na blízko.

- Príznaky:
Astigmatické oko vidí neostro a rozmazane na diaľku ako aj na blízko. Čo môže spôsobovať časté bolestí očí a hlavy. Zreteľné sú problémy pri šoferovaní auta za znížených sveteľných podmienok, keď je výhľad značne skreslený, ako aj pri čítaní, keď dochádza k častej zámene podobných písmen a znakov.

 

 

 

 

 

- Korekcia:
Astigmatizmus sa koriguje sférickými a cylindrickými okuliarovými šošovkami, ktoré vyrovnávajú nepravideľné zakryvenie rohovky. Takéto šošovky majú preto dve dioptrické hodnoty. Z uvedených cylindrická hodnota je udaná spolu s osou v ktorej je najúčinejšia.

 

PRESBIOPIA

 

 

 

 

 

 

 

 


Presbiopia, hovoríme jej tiež starecká plachozrakosť je prirodzeným fyziologickým prejavom starnutia, ktoré nastáva približne v 40. roku života.S pribudajúcim vekom dochádza k strate pružnosti očnej šošovky, ktorá sa už nedokáže dostatočne vyklenúť pri zaostrovaní na blízky predmet, odborne to voláme strata akomodačnej schopnosti očnej šošovky.

- Príznaky:
AtTypickým príznakom je neustále oddialovanie textu pri čítaní až jednoho dňa sú ruky príliš „krátke“.

 

 

 

 

 

 

 

- Korekcia:
Presbiopia sa koriguje „plusovým prídavkom“ k predpísanej hodnote korekcie na diaľku. V prípade ametropie, teda nulovej diaľkovej korekcie sa dostávame do plusových dioptrických hodnôt korekčných okuliarových šošoviek. Týmto spôsobom pomáhame oku pri videní dodiaľky a do blízka. Nahradzujeme predošlú „prácu“ očnej šošovky.Vhodnými korekčnými šošovkami sú multifokálne (viacohniskové) okuliarové šošovky.

 

PD = Ppupillary distanc (vzdialenosť zreničiek)
Uvedenú hodnotu PD možete použiť aj z pracovnej karty predošlých okuliarov. Alebo požiadajte svojho očného lekára o zmeranie uvedenej hodnoty.

 

 

 

 

 

 

 


Ako si zmerať PD, alebo vzdialenosť zreničiek?
V prípade ak nemáte túto hodnotu napísanu od lekára na vašom predpise, môžete si túto hodnotu zmerať jednoducho sami. Postavte sa pred zrkadlo , pozerajte sa priamo „zočí do očí“ a pravítko si položte na nos tak, aby nula ležala na strede koreni nosa a stupnica vám približne prechádzala líniou očí. Teraz si môžete odčítať hodnotu, ktorá sa prekrýva v strede zreničky. Bežné hodnoty sa pohybujú od 27 do 35 mm na jedno oko (54 do 70 mm obe oči).